Tagungs­ort – Gebäu­de­plan Cam­pus Uni SB

Tagungs­ort Cam­pus Saar­brü­cken, Gebäu­de B4.1

PLAN: Tagungs­ge­bäu­de – Fir­men­aus­stel­lung

Campus Plan

Lage­plan ver­grö­ßert